Energideklaration

Allt du behöver veta om fastigheter

Energideklaration är ett hjälpsamt dokument för dig som fastighetsägare men även för dig som vill sälja och köpa bostad. I deklarationen finns dokumenterat hur mycket energi som går åt i ett hus när det används bl.a. På så vis kan du enkelt jämföra fastigheter och hus med varandra.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration. Nyttjanderätt är ett begrepp som innebär att man har rätt att använda egendom som tillhör någon annan. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

  • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
  • Industrianläggningar och verkstäder.
  • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
  • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Giltighet

En energideklaration är giltig i 10 år efter att den senaste deklarationen gjordes. Du som fastighetsägare har därefter skyldigheten att upprätta en ny när de 10 åren har passerat. Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver normalt inte upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas.

Innehållet

I en energideklaration erhålls uppgifter om den uppvärmda arean i huset, energianvändningen för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Även åtgärdsförslag för att minska energianvändningen om energiexperten har föreslagit sådana och byggnadens radonvärde (om mätningar är utförda).

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Energiexperten lägger in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När energiexperten lagt in alla uppgifter och energideklarationen är klar kan den hämtas från Boverkets register för energideklarationer.