Lekplatsbesiktning

Allt du behöver veta om fastigheter

Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att lekplatsens egenskaper upprätthålls, vilket regleras i plan- och bygglagen, PBL. Det kan innebära att bygga bort farliga fel på lekredskap, se till att fallutrymmet är tillräckligt stort, att underlaget är tillräckligt stötdämpande och så vidare. Lekredskapen ska dessutom vara godkända och
byggda enligt standardens krav. Ansvaret för utrustningens säkerhet gäller oavsett tillverkningsår och regleras i produktsäkerhetslagen, PSL.

Det enklaste sättet att leva upp till säkerhetskraven är att låta en sakkunnig besiktningsman besiktiga lekplatsen en gång om året. Lekplatsen ska också finnas med i underhållsplanen.

Efter besiktningen får föreningen ett utförligt protokoll där man ser eventuella anmärkningar.