Radon

Allt du behöver veta om fastigheter

Radoningmätningarna ska utföras under den så kallade eldningssäsongen, där värmen är påslagen, som normalt är 1 oktober till 30 april. Radon är en osynlig och luktfri gas som bara kan upptäckas genom mätning. Gasen är radioaktiv och skadlig i för höga halter.

Den vanligaste mätmetoden är spårfilm. Du beställer en radonmätare, en liten dosa, via kommunen eller från ett mätlaboratorium och placerar ut dem enligt anvisningarna. Mättiden bör vara så lång som möjligt, gärna tre månader. Ju längre tid,desto noggrannare blir mätningen.

När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll som bostadsinnehavaren fyllt i. Från laboratoriet skickas sedan ett mätprotokoll tillbaka till dig. Vissa laboratorier kan även skicka en kopia på rapporten till kommunen.

Kommunen är tillsynsmyndigheten för radontillsyn och upprätthåller ett register över genomförda radonmätningar, en del kommuner har sökbara register där hyresgäster och andra kan göra egna sökningar.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m³). Gränsvärdet för radon i bostäder och lokaler är 200 Bq/m³.