Leveranskedja

Allt du behöver veta om fastigheter

Näthandeln fortsätter att öka vilket leder till fler försändelser och paket, en hantering som måste lösas som en viktig del i servicen till de som bor och arbetar i fastigheter. Samtidigt ökar de hushållsnära tjänsterna vilket också bidrar till ökat tryck på fastighetens tillgänglighet. Hur kan du som fastighetsägare bidra till att möjliggöra smidiga leveranser? Och hur ska det finansieras?

Näthandelskedjan är beroende av samarbeten mellan olika aktörer, en kedja som fastighetsägarna ofta hamnar utanför, trots att det är fastighetsägarens fastighet som används för den sista delen av leveransen. Det här kan vi ändra på och lösningen ligger i samverkan.

Som fastighetsägare har du ett ansvar att säkerställa att fastighetens ytor fungerar så säkert, effektivt och ordentligt som möjligt. Samtidigt delas ansvaret med staden (leveranserna är trots allt en del av infrastrukturen), andra fastighetsägare i din närhet, logistikbolagen och näthandelsbolagen. För att lösa ett områdes logistikbehov måste information delas mellan de olika parterna, hur ser volymerna ut, vilka behov kan hanteras i och utanför fastigheterna (genom t ex utlämningsställen eller paketskåp) samt en översikt över vilka logistiklösningar som redan finns på plats i närområdet. Tillsammans med andra fastighetsägare i området finns kanske möjlighet att skapa ett gemensamt leveransrum/logistikhubb eller ett paketskåp?