OVK

Allt du behöver veta om fastigheter

Obligatorisk ventilationskontroll görs regelbundet i bebodda byggnader för att kontrollera om ventilationen är hälsosam eller ej. Sparsamhet kontrolleras också dvs hur energisnålt systemet är. Dessa kontroller gör att vi i Sverige minskar andelen ”sjuka hus” – hus som har så dåligt inneklimat att de är farliga att vistas i. I Örebro län finns ett femtiotal besiktningsmän som utför OVK. OVK i Örebro har blivit striktare med tiden pga Sveriges nya klimatmål 2020.

Vem utför:

  • Besiktningen Utförandet av OVK görs av en oberoende, certifierad sakkunnig kontrollant. Efter att besiktningen är gjort skriver besiktningsmannen på ett protokoll med ett omdömde. Detta protokoll skickas därefter till bygglovsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Kontrollen Tillsynshandläggare på stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att OVK görs och bevakar fastighetsägarens agerande under tillfällen där fel och brister måste åtgärdas.

Intervaller

När ett ventilationssystem tas i bruk för första gången är det obligatoriskt att göra en första besiktning. Detta gäller även vid större ombyggnationer. Men förutom vid nybyggnad och ombyggnad skall regelbundna ventilationskontroller göras. Hur långt det är mellan varje besiktningstillfälle beror på typ av ventilation och byggnad. Läs nedan vilket intervall just din byggnad har:

Kontrollintervall

Byggnad och typ av ventilationIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation  3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation  6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.  6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation.Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

Ventilationstyper

S = Självdragsventilation
F = Frånluftsventilation
FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
FT = Från- och tilluftsventilation
FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Uundantag

Det är undantagen som bekräftar regeln brukar man säga, och för OVK finns ett par undantag. Dessa typer av byggnader undgår kravet av OVK:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • fritidshus
  • industribyggnader.

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).