SBA

Allt du behöver veta om fastigheter

Många olyckor skulle kunna undvikas med ett fungerande brandskydd. Du som är styrelseledamot eller fastighetsägare är enligt lag ansvarig för att brandskyddet i din fastighet fungerar som det ska. Du måste också dokumentera det.

Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är de åtgärder som görs i en fastighet för att underlätta utrymning och släckning, samt förebygga att bränder uppstår. Det är också att dokumentera dessa åtgärder, för att säkerställa att de är tillräckliga, både tekniskt och organisatoriskt.

Brandutrustning till fastigheten

Köper du systematiskt brandskyddsarbete av oss får du tillgång till följande prislista, som inkluderar både material och montering:

  • Släckarskåp 1 700 kronor
  • Skylt för brandsläckare 700 kronor
  • Pulversläckare ( 6 kg) 1 300 kronor
  • Pulversläckare ( 6 kg inkl. skylt) 1 700 kronor
  • Brandvarnare ( trådlös och optisk) 600 kronor
  • Utrymningsskylt ( Alulight med pilar) 500 kronor
  • Utrymningsskylt midjeskylt på dörr 700 kronor
  • Byte av brandgasventilation pris via offert
  • Byte av nödbelysning pris via offert